O zvezi

PREDSTAVITEV

Z Zakonom o lokalni samoupravi je prišlo do številnih sprememb na lokalni ravni. Nastanek novih občin je omogočil, da tudi v športu občani zadovoljujejo skupne interese in cilje na lokalni ravni. Zato je bila podana pobuda za ustanovitev Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica.

5. julija 1995 je bila v prostorih Občine Ivančna Gorica ustanovna skupščina Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica.

Na ustanovni skupščini so bili prisotni: Maks Jerin (Planinsko društvo Šentvid pri Stični), Marjan Potokar, Jure Kos (oba RK SVIŠ), Jože Kastelic (Karate klub Ivančna Gorica), Simon Bregar (ŠD Krka), Ivan Potokar (NK Ivančna Gorica), Anton Borštnar (ŠD Jože Kovačič), Matija Škafar (ŠD Ivančna Gorica), Marjan Dremelj (ŠD Sonja Vesel), Stanislav Kastelic (AMD Šentvid pri Stični), Damjan Lesjak (Šahovski klub Višnja Gora – Stična) ter Bogomir Sušič (predstavnik občine) in Andrej Cevc (strokovni delavec).

Sklep o ustanovitvi Zveze športnih organizacij je bil enoglasno sprejet.

Izvoljeno je bilo predsedstvo: Jure Kos (predstavnik tekmovalnega športa), Ivan Potokar (predstavnik tekmovalnega športa), Marjan Dremelj (predstavnik športne rekreacije), Simon Bregar (predstavnik športne rekreacije) in Marjan Potokar (predstavnik šolskega športa).

Jure Kos je bil izvoljen za predsednika ZŠO Ivančna Gorica, za sekretarja pa Andrej Cevc.

V nadzorni odbor so bili izvoljeni: Maks Jerina, Stanislav Kastelic in Jože Kastelic.

 

Kasnejše spremembe:

 • 19. 6. 1996 – v predsedstvo je izvoljen Franci Pajk
 • 8. 9. 1998 – za predsednika je izvoljen Marjan Potokar, za sekretarja Simon Bregar
 • 30. 6. 2000 – volitve v organe ZŠO Ivančna Gorica:
  Marjan Potokar (predsednik), Franci Pajk, Jože Mišmaš, Janez
  Zupančič (RK SVIŠ), Jože Kastelic in Marjan Dremelj
  Nadzorni odbor: Milan Kralj, Milena Podobnik in Ivan Potokar
 • 1. 1. 2001 – strokovna delavka postane Mojca Malovrh
 • 1. 1. 2003 – strokovna delavka postane Andreja Lapanja
 • 19. 1. 2006 – volitve v organe ZŠO Ivančna Gorica
  Jože Kastelic (predsednik), Marjan Dremelj, Mitja Hren, Milan Kralj, Anton Borštnar, Marko Mamilovič (RK SVIŠ) ter sekretarka Andreja Lapanja, ki jo je določilo prejšnje predsedstvo. Nadzorni odbor: Peter Lorbeg (predsednik), Janez Kralj in Vlasta Polak (RK SVIŠ)
 • 6. 12. 2006 – po odstopu predsednika Nadzornega odbora postane predsednica Vlasta Polak (7. 3. 2007), novi član pa Simon Muhič (RK SVIŠ)
 • 26. 01. 2011 – volitve v organe ZŠO Ivančna Gorica
  Jože Kastelic – predsednik, Simon Bregar, Mitja Hren, Uroš Kušar, doc. dr. Simon Muhič, Anton Borštnar ter sekretarka Andreja Lapanja, ki jo je določilo prejšnje predsedstvo. Nadzorni odbor: Boštjan Košir (predsednik), Lojze Lihtenvalner in Tomaž Zakrajšek.
 • 20. 01. 2016 – volitve v organe ZŠO Ivančna Gorica
  Mitja-Dimitrij Hren – predsednik (ŠD Ambrus), Matej Šteh (AMD Šentvid pri Stični), Jernej Strnad (Košarkarski klub Ivančna Gorica), Boštjan Košir – podpredsednik (RK SVIŠ), Marjan Dremelj (SD Sonja Vesel), Samo Butkovič (Gorniški klub Limberk Ivančna Gorica), ter sekretarka Andreja Lapanja, ki jo je določilo prejšnje predsedstvo. Nadzorni odbor: Saša Pekeč (predsednik) (RK SVIŠ), Simon Kastelic (Košarkarski klub Ivančna Gorica), Milan Kralj (AMD Šentvid pri Stični).

 

Podatke zbrala: Marjan Potokar in Andreja Lapanja


 

Predsedstvo:

Predsednik ZŠO Ivančna Gorica:

MITJA HREN
Ambrus 30, 1303 Zagradec
tel. 031 333 821
mitja.hren@gmail.com

Sekretarka ZŠO Ivančna Gorica:

ANDREJA LAPANJA
Hrenova 2, 1292 Ig
tel. 030 408 227
andreja.lapanja@guest.arnes.si

Člani predsedstva ZŠO Ivančna Gorica:

BOŠTJAN KOŠIR
Stična 142, 1295 Ivančna Gorica
041 428 356
kosirmeister@gmail.com

JERNEJ STRNAD
Stična 53 A, 1295 Ivančna Gorica
040 566 820
jernej.strnad@gmail.com

SAMO BUTKOVIČ
Selo pri Radohovi vasi 8, 1296 Šentvid pri Stični
041 621 801
samo.butkovic@gmail.com

MARJAN DREMELJ
Spodnja Draga 46, 1295 Ivančna Gorica
051 376 174
marjan.dremelj@gmail.com

MATEJ ŠTEH
Velike Pece 19
1296 Šentvid pri Stični
041 376 662
matej.steh@siol.net

Nadzorni odbor:

SIMON KASTELIC
Sad 9, 1296 Šentvid pri Stični
040 702 886
simon.kastelic@gmail.com

SAŠA PEKEČ (predsednik nadzornega odbora)
Stična 178, 1295 Ivančna Gorica
051 660 444
sasa.pekec@gmail.com

MILAN KRALJ
Na Klancu 1, 1295 Ivančna Gorica
041 523 014
milan.ivg@gmail.com