O zvezi

PREDSTAVITEV

Z Zakonom o lokalni samoupravi je prišlo do številnih sprememb na lokalni ravni. Nastanek novih občin je omogočil, da tudi v športu občani zadovoljujejo skupne interese in cilje na lokalni ravni. Zato je bila podana pobuda za ustanovitev Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica.

5. julija 1995 je bila v prostorih Občine Ivančna Gorica ustanovna skupščina Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica.

Na ustanovni skupščini so bili prisotni: Maks Jerin (Planinsko društvo Šentvid pri Stični), Marjan Potokar, Jure Kos (oba RK SVIŠ), Jože Kastelic (Karate klub Ivančna Gorica), Simon Bregar (ŠD Krka), Ivan Potokar (NK Ivančna Gorica), Anton Borštnar (ŠD Jože Kovačič), Matija Škafar (ŠD Ivančna Gorica), Marjan Dremelj (ŠD Sonja Vesel), Stanislav Kastelic (AMD Šentvid pri Stični), Damjan Lesjak (Šahovski klub Višnja Gora – Stična) ter Bogomir Sušič (predstavnik občine) in Andrej Cevc (strokovni delavec).

Sklep o ustanovitvi Zveze športnih organizacij je bil enoglasno sprejet.

Izvoljeno je bilo predsedstvo: Jure Kos (predstavnik tekmovalnega športa), Ivan Potokar (predstavnik tekmovalnega športa), Marjan Dremelj (predstavnik športne rekreacije), Simon Bregar (predstavnik športne rekreacije) in Marjan Potokar (predstavnik šolskega športa).

Jure Kos je bil izvoljen za predsednika ZŠO Ivančna Gorica, za sekretarja pa Andrej Cevc.

V nadzorni odbor so bili izvoljeni: Maks Jerina, Stanislav Kastelic in Jože Kastelic.

 

Kasnejše spremembe:

 • 19. 6. 1996 – v predsedstvo je izvoljen Franci Pajk
 • 8. 9. 1998 – za predsednika je izvoljen Marjan Potokar, za sekretarja Simon Bregar
 • 30. 6. 2000 – volitve v organe ZŠO Ivančna Gorica:
  Marjan Potokar (predsednik), Franci Pajk, Jože Mišmaš, Janez
  Zupančič (RK SVIŠ), Jože Kastelic in Marjan Dremelj
  Nadzorni odbor: Milan Kralj, Milena Podobnik in Ivan Potokar
 • 1. 1. 2001 – strokovna delavka postane Mojca Malovrh
 • 1. 1. 2003 – strokovna delavka postane Andreja Lapanja
 • 19. 1. 2006 – volitve v organe ZŠO Ivančna Gorica
  Jože Kastelic (predsednik), Marjan Dremelj, Mitja Hren, Milan Kralj, Anton Borštnar, Marko Mamilovič (RK SVIŠ) ter sekretarka Andreja Lapanja, ki jo je določilo prejšnje predsedstvo. Nadzorni odbor: Peter Lorbeg (predsednik), Janez Kralj in Vlasta Polak (RK SVIŠ)
 • 6. 12. 2006 – po odstopu predsednika Nadzornega odbora postane predsednica Vlasta Polak (7. 3. 2007), novi član pa Simon Muhič (RK SVIŠ)
 • 26. 01. 2011 – volitve v organe ZŠO Ivančna Gorica
  Jože Kastelic – predsednik, Simon Bregar, Mitja Hren, Uroš Kušar, doc. dr. Simon Muhič, Anton Borštnar ter sekretarka Andreja Lapanja, ki jo je določilo prejšnje predsedstvo. Nadzorni odbor: Boštjan Košir (predsednik), Lojze Lihtenvalner in Tomaž Zakrajšek.
 • 20. 01. 2016 – volitve v organe ZŠO Ivančna Gorica
  Mitja-Dimitrij Hren – predsednik (ŠD Ambrus), Matej Šteh (AMD Šentvid pri Stični), Jernej Strnad (Košarkarski klub Ivančna Gorica), Boštjan Košir – podpredsednik (RK SVIŠ), Marjan Dremelj (SD Sonja Vesel), Samo Butkovič (Gorniški klub Limberk Ivančna Gorica), ter sekretarka Andreja Lapanja, ki jo je določilo prejšnje predsedstvo. Nadzorni odbor: Saša Pekeč (predsednik) (RK SVIŠ), Simon Kastelic (Košarkarski klub Ivančna Gorica), Milan Kralj (AMD Šentvid pri Stični).

 

Podatke zbrala: Marjan Potokar in Andreja Lapanja


 

Predsedstvo:

Predsednik ZŠO Ivančna Gorica:

TOMAŽ ZAKRAJŠEK
041 589 476
tomaz.zak78@gmail.com

Člani predsedstva ZŠO Ivančna Gorica:

BOŠTJAN KOŠIR
041 428 356
kosirmeister@gmail.com

SAMO BUTKOVIČ
041 621 801
samo.butkovic@gmail.com

MATEJ DREMELJ
031 313 508
matej.dremelj@gmail.com

MATEJ ŠTEH
041 376 662
matej.steh@siol.net

ŽAN TEKAVČIČ
041 836 836
zan.tekavcic@gmail.com

Nadzorni odbor:

RADO JAKOB PIŽEM
041 223 995
rado.jakob.pizem@gmail.com 

BORISLAV MILOŠEVIČ
041 426 815
borislav.milosevic75@gmail.com

FRANCI GRAJŠ
031 890 887
francigrajs@gmail.com

Sekretarka ZŠO Ivančna Gorica:

ANDREJA LAPANJA
030 408 227
andreja.lapanja@guest.arnes.si

ELEKTRONSKI NASLOV ZŠO IVANČNA GORICA: zso.ivancna@gmail.com