Izplačilo dotacij nevladnim organizacijam iz sredstev Občine Ivančna Gorica

ZŠO Ivančna Gorica

sobota, 12. december 2020

Skladno s sprejetim zakonom na državni ravni pošiljamo informacije z dokumentacijo glede izplačil dotacij nevladnim organizacijam iz sredstev Občine Ivančna Gorica.

Na podlagi zakona in sklepa župana, št. 410-0073/2020-1 z dne 9.12.2020, lahko neopravljene pogodbene obveznosti sofinanciranih programov in projektov v letu 2020 izvedete še v letu 2021 (najpozneje do 14. 11. 2021) in o njih poročate v skladu s pogodbo o sofinanciranju najpozneje do 25.11.2021.

Vse upravičence želimo opozoriti, da pred predložitvijo zahtevkov za izplačilo sredstev  znotraj društva preverijo, katere projekte/programe, ki jih niso uspeli realizirati v letu 2020, bodo lahko izvedli v letu 2021, do navedenega datuma (predvsem programi in projekti, ki so enkratni ob določenem času oz. so izvedljivi le enkrat letno npr. Martinovanje, Miklavževanje, dogodki ob veliki noči itd.). Za enkratne (iste) dogodke posledično ni mogoče uveljavljati sofinanciranja tako v letu 2020 kot v letu 2021.

Za izplačilo sredstev morajo upravičenci predložiti enkraten zahtevek, skupaj z izjavo, za izplačilo najpozneje do srede 16.12.2020. Zahtevek z izjavo upravičenci posredujejo Občini Ivančna Gorica osebno v nabiralnik Občine, fizično po pošti ali preko e-pošte na naslov:

rozalija.smrekar@ivancna-gorica.si ali obc.ivancna.gorica@siol.si .

Priponke:

excelPRENESI Obvestilo o spremembah izplačila dotacij nevladnim organizacijam iz sredstev Občine Ivančna Gorca v letu 2020

excelPRENESI Sklep o spremembah pri izplačilu dotacij nevladnim organizacijam iz sredstev občine v letu 2020

excelPRENESI Zahtevek za izplačilo društva