Arhivi avtorja:ZŠO Ivančna Gorica

Izplačilo dotacij nevladnim organizacijam iz sredstev Občine Ivančna Gorica

ZŠO Ivančna Gorica

sobota, 12. december 2020

Skladno s sprejetim zakonom na državni ravni pošiljamo informacije z dokumentacijo glede izplačil dotacij nevladnim organizacijam iz sredstev Občine Ivančna Gorica.

Na podlagi zakona in sklepa župana, št. 410-0073/2020-1 z dne 9.12.2020, lahko neopravljene pogodbene obveznosti sofinanciranih programov in projektov v letu 2020 izvedete še v letu 2021 (najpozneje do 14. 11. 2021) in o njih poročate v skladu s pogodbo o sofinanciranju najpozneje do 25.11.2021.

Vse upravičence želimo opozoriti, da pred predložitvijo zahtevkov za izplačilo sredstev  znotraj društva preverijo, katere projekte/programe, ki jih niso uspeli realizirati v letu 2020, bodo lahko izvedli v letu 2021, do navedenega datuma (predvsem programi in projekti, ki so enkratni ob določenem času oz. so izvedljivi le enkrat letno npr. Martinovanje, Miklavževanje, dogodki ob veliki noči itd.). Za enkratne (iste) dogodke posledično ni mogoče uveljavljati sofinanciranja tako v letu 2020 kot v letu 2021.

Za izplačilo sredstev morajo upravičenci predložiti enkraten zahtevek, skupaj z izjavo, za izplačilo najpozneje do srede 16.12.2020. Zahtevek z izjavo upravičenci posredujejo Občini Ivančna Gorica osebno v nabiralnik Občine, fizično po pošti ali preko e-pošte na naslov:

rozalija.smrekar@ivancna-gorica.si ali obc.ivancna.gorica@siol.si .

Priponke:

excelPRENESI Obvestilo o spremembah izplačila dotacij nevladnim organizacijam iz sredstev Občine Ivančna Gorca v letu 2020

excelPRENESI Sklep o spremembah pri izplačilu dotacij nevladnim organizacijam iz sredstev občine v letu 2020

excelPRENESI Zahtevek za izplačilo društva

Razpis za športnika leta občine Ivančna Gorica v letu 2020

ZŠO Ivančna Gorica

ponedeljek, 30. november 2020

ZŠO Ivančna Gorica tudi letos podeljuje priznanja za najboljše športnike in športnice v občini Ivančna Gorica ter priznanja zaslužnim športnim delavcem.

Predlogi morajo prispeti na naslov ZŠO Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, najkasneje do ponedeljka 7. decembra 2020, na predpisanem obrazcu. Kasneje prispelih predlogov žal ne bomo mogli upoštevati.

excelOBRAZEC V PDF FORMATU


 

Kategorije v katere lahko predlagate svoje kandidate so:

 1. Mlajši dečki letnika 2008 in mlajši
 2. Mlajše deklice letnika 2008 in mlajše
 3. Starejši dečki letnika 2005 in mlajši
 4. Starejše deklice letnika 2005 in mlajše
 5. Mladinci letnikov 2004, 2003, 2002 in 2001
 6. Mladinke letnikov 2004, 2003, 2002 in 2001
 7. Člani letnika 2000 in starejši
 8. Članice letnika 2000 in starejše
 9. Najboljša športna ekipa občine Ivančna Gorica
 10. Zaslužni športni delavec-delavka
 11. Veteran-veteranka
 12. Športniki invalidi

Za naziv športnika leta občine Ivančna Gorica imajo pravico kandidirati vsi tisti:

 • ki so člani društev in klubov iz občine Ivančna Gorica
 • vsi vzgojno izobraževalni zavodi v občini Ivančna Gorica
 • športniki s stalnim prebivališčem v občini Ivančna Gorica, ki delujejo v društvih in klubih s sedežem zunaj občine Ivančna Gorica

Za najboljšo športno ekipo občine Ivančna Gorica lahko kandidirajo samo ekipe šol, društev oz. klubov, ki so registrirani v občini Ivančna Gorica.

V posamezni kategoriji lahko predlagate samo enega posameznika oz. ekipo!

Predlagate lahko tudi športne delavce-delavke (učitelje, trenerje, druge funkcionarje) za posebno priznanje za velik prispevek k razvoju športa v občini Ivančna Gorica, ki delujejo na področju športa vsaj 15 let.

Predlog za veterana, veteranko – starostna omejitev 50 let.

Predlog ustrezno utemeljite z obrazložitvijo dosežkov za leto 2020 (dosežki, št. tekmovalcev oz. klubov na posamezni tekmi, sodelujoče države, če gre za mednarodno tekmovanje, datum in kraj tekmovanja …). Naveden naj bo vir, kjer so vsi rezultati preverljivi.

Svoje predloge morate potrditi z žigom in podpisom predsednika  kluba oz. društva.

Ob jubilejih bodo športni klubi in društva dobila  jubilejne plakete za 10, 20, 30 …. letno delovanje, zato, če sodite mednje, navedite v svojem predlogu tudi to z ustrezno obrazložitvijo.

OBVESTILO – VSEM PRIJAVITELJEM NA JAVNE RAZPISE OBČINE

ZŠO Ivančna Gorica

torek, 29. september 2020

Društva, zveze in drugi izvajalci, ki imajo v letu 2020 z Občino Ivančna Gorica sklenjeno pogodbo  o sofinanciranju programov/projektov, prijavljenih na javnih razpisih občine, pozivamo, da zahtevek in delno poročilo o realizaciji programov/projektov posredujejo na Občino Ivančna Gorica do 30. 11. 2020 oz. najkasneje do 15. 12.2020.

Vpis strokovnih delavcev in usposobljenega kadra za delo v športu

ZŠO Ivančna Gorica

sreda, 27. maj 2020

Pozdravljeni vsi športniki in športni delavci,

bliža se čas, ko bo potrebno vpisati vašo strokovno usposobljenost po novem zakonu o Športu (NzoŠ) za klube in društva. Vso vaše osebje, ki deluje na področju športa bo potrebno vpisati, kajti od tega bo tudi v bodoče odvisna višina sredstev, ki jo boste dobili s prijavo na razpis na področju športa v občini Ivančna Gorica.

Vaše dosedanje stopnje in strokovne usposobljenosti veljajo še do 23.6.2020, po tem datumu, vsi tisti, ki niste pridobili novih nazivov po NzoŠ, ne veljajo več.

V spodnjih povezavah si lahko podrobneje preberete vsa napotila, navodila in lahko tudi najdete obrazce za vpis.

Obenem pa vam sporočamo da so omejitve glede COVID-19 prenehale, glede na trenutno stanje v Sloveniji. Spodaj tudi izpis iz OKS-a.

Lep športni pozdrav!
Mitja Hren
predsednik ZŠO Ivančna Gorica

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se je seznanilo s sklepom o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19  in najavilo  rok za oddajo prijave na Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na  državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020.

Rok za oddajo prijav je 9. 6. 2020.

GUAPA PLESNA PRODUKCIJA – ”ŠOLSKI MJUZIKL” z Nipketom

ZŠO Ivančna Gorica

torek, 13. avgust 2019

V nedeljo, 23. junija 2019, je Plesni klub Guapa predstavil svojo poletno plesno produkcijo z naslovom Šolski mjuzikl.  Predstavilo se je skoraj 300 plesalcev v desetih točkah, v katerih so prikazali življenje v šoli. Šolarji, učitelji, košarkarji, navijačice, kuharji, čistilke, maskote in drugi so poskrbeli za odlično vzdušje v Športni dvorani Osnovne šole Stična in ponovno očarali gledalce.

Plesni klub Guapa, ki letos obeležuje petnajsto obletnico delovanja, pa je poskrbel še za dodatno presenečenje. Po predstavi se je vodja kluba, Maja Zrilič, zahvalila občinstvu, plesalcem in svoji ekipi, nato pa napovedala prav posebnega glasbenega gosta. Na odru se ji je pridružil raper Nipke, ki je na noge spravil starejše in mlajše goste in tako plesno produkcijo še dodatno obogatil.

Ob koncu plesne sezone se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki so zaslužni za to, da je bila plesna predstava uspešno izvedena, in vsem, ki klubu pomagajo pri uresničevanju ciljev.

Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica

ZŠO Ivančna Gorica

nedelja, 9. junij 2019

Na podlagi 17. člena Zakona o športu, Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019, 12. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica in Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica za leto 2019 Občina Ivančna Gorica objavlja Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica za leto 2019.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 27. junija 2019.

Vsebina:
pdfJavni razpis (.pdf 83KB)
pdfOdlok (.pdf 1.6MB)
pdfNavodila za izpolnjevanje (.pdf 1.0MB)
xlsxRazpisna dokumentacija RD 1 2019 (.xlsx 161KB)
docxVzorec pogodbe 2019 (.docx 29KB)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – ŠPORT 2019

ZŠO Ivančna Gorica

sreda, 22. maj 2019

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Programe, s katerimi kandidirate za uvrstitev v Letni program športa, vnesete v Razpisno dokumentacijo – obrazce v Excelovi datoteki. Datoteka vsebuje 8 obrazcev (listov) za vnos programov in 1 list za vnos podatkov o izvajalcu športnih programov.

excelPRENESI RAZPISNO DOKUMENTACIJO 2019
LISTOV NE SPENJAJTE!

 

Uporabiti je potrebno razpisno dokumentacijo za leto, za katerega se objavlja javni razpis!!!

Podatke o prijavljenem programu se vpisuje v polja rumene barve!

1. List (Izvajalec):
V povzetku kandidature označite (odkljukate) samo programe, ki jih prijavljate.

2. Listi z obrazci oštevilčenimi od 1 do 8
Če boste potrebovali za prijavo svojih programov več izvodov posameznega obrazca, si naredite potrebno število kopij tega obrazca (z desno tipko kliknete na jeziček lista – v meniju izberete Premakni ali Kopiraj … – potrdite polje Ustvari kopijo – izberete mesto kopije lista).

VNAŠANJE PODATKOV

Obrazce, ki se raztezajo preko dveh strani (vsi razen 6 in 8), je potrebno natisniti OBOJESTRANSKO (na obe strani lista)! Za to ne potrebujete posebnega tiskalnika. Najprej natisnite prvo stran (Datoteka/Natisni …, stran 1), list ponovno vstavite v tiskalnik (pazite, da je pravilno obrnjen) in natisnete še drugo stran.

Vsak program mora biti natisnjen na svojem listu!

Pri ročnem vnašanju podatkov si natisnite potrebno število obrazcev (pazite na prelome).

Pri računalniškem vnosu si napravite kopijo datoteke, tako da so vam originalni obrazci vedno na voljo, če se vam kjerkoli zalomi. Polja za vnos podatkov so že ustrezno oblikovana.

Tudi računalniško izpolnjene obrazce je potrebno natisniti in jih posredovati v tiskani obliki. Vse obrazce je potrebno podpisati in žigosati.

Če naletite na napake v obrazcih, vas prosimo, da nas o tem obvestite.

Za morebitno pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se lahko obrnete tudi na Zvezo športnih organizacij Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica (telefon: XXX XXX XXX).

VSEBINSKE ZAHTEVE

V obrazcih je potrebno izpolniti vse za izpolnjevanje predvidene rubrike! Pri programih tekmovalnega športa je potrebno navesti uvrstitev v državnem prvenstvu pod okriljem nacionalne panožne športne zveze. Podatki o uvrstitvah morajo biti točni. Če pri tem podatek o številu sodelujočih ekip oziroma tekmovalcev ne bo točen, se bo uvrstitev okvalificirala kot zadnje mesto!

Tolmačenje pojmov “tekoče” in “pretekle” tekmovalne sezone

Tekmovalna sezona – enoletno obdobje, v katerem ostanejo letniki tekmovalnih starostnih kategorij nespremenjeni.

Tekoča tekmovalna sezona – tekmovalna sezona, ki se konča v letu, za katerega velja javni razpis.

Pretekla tekmovalna sezona – tekmovalna sezona, ki se konča v letu pred tem, za katerega velja javni razpis.

Podatki o trenerju oz. vaditelju

V skladu z zakonom o športu lahko strokovno delo v športu opravljajo le strokovni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo oziroma strokovno usposobljenost na področju športa. To je upoštevano tudi v razpisni dokumentaciji, saj je potrebno pri vseh športnih programih, ki predstavljajo celoletni vadbeni proces, navesti podatek o strokovni izobrazbi oz. usposobljenosti trenerja in priložiti kopijo dokumenta, ki to potrjuje.

Po prejšnjem zakonu smo imeli 3 stopnje strokovne usposobljenosti, po novem zakonu pa sta stopnji usposobljenosti le še dve. Pri tem se strokovna usposobljenost prejšnje 3. stopnje avtomatično prekvalificira v 2. stopnjo, usposobljenost prejšnje 2. stopnje pa v 1. stopnjo. Torej, če ima vaš trener/vaditelj strokovno usposobljenost 3. oziroma 2. stopnje po prejšnjem zakonu, morate to na razpisnem obrazcu označiti z 2. oziroma 1. stopnjo, če pa ima usposobljenost 1. stopnje po prejšnjem zakonu, pa to vpišite pod rubriko Drugo (92. člen zakona določa, da lahko strokovni delavci s 1. stopnjo usposobljenosti po prejšnjem zakonu še tri leta od uveljavitve novega zakona opravljajo strokovno delo pod enakimi pogoji, kot to določa stari zakon, po tem obdobju pa strokovnega dela ne bodo smeli več opravljati).

POZOR: Navesti je potrebno vaditelja, ki dejansko vodi vadbeni proces, pa čeprav nima ustrezne strokovne usposobljenosti. Navajanje neke druge osebe zato, da bi izpolnili kriterij ustrezne strokovne usposobljenosti, pomeni navajanje neresničnih podatkov. V skladu s četrtim odstavkom 27. člena Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica se vloge, ki vsebujejo neresnične podatke, zavrnejo!

Podatek o strošku vadečih za udeležbo v športnem programu

Tretji odstavek 31. člena zakona o športu določa, da so športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati. V skladu s tem je v obrazcih za prijavo športnih programov dodano polje, v katerega je potrebno vpisati podatek o višini prispevka posameznega udeleženca programa (vpisati je potrebno vsoto njegovih letnih prispevkov v obliki članarin, vadnin in podobno!!!).

Tekmovalni šport

Predložiti je potrebno sezname aktivnih športnikov. V seznamu se ne sme navajati športnikov, ki so prenehali trenirati in tekmovati, so pa še vedno registrirani pri vaših panožnih zvezah in jih imate zato tudi na svojih licencah. Sezname je potrebno predložiti na razpisnih obrazcih.

Obrazec 7 – Delovanje športnih društev

Starost se izračuna za leto, za katerega občina objavlja javni razpis!!!

K programu je potrebno priložiti seznam aktivnih članov društva. Seznam mora biti urejen po letnici rojstva od najmlajših do najstarejših!!! Člani z isto letnico rojstva naj bodo urejeni po abecednem vrstnem redu.

Prvenstvo občine Ivančna Gorica V NAMIZNEM TENISU

ZŠO Ivančna Gorica

torek, 14. maj 2019

ORGANIZATOR: ZŠO Ivančna Gorica

KJE: Krka, dvorana Družbenega centra Krka.

KDAJ: Četrtek, 23. maj 2019, s pričetkom ob 19:00 uri. Prijave možne do 18:50.

PRIJAVNINE NI!

NAGRADE: medalje za prva tri mesta v vsaki kategoriji

PRAVICA NASTOPA: vsi prebivalci občine Ivančna Gorica in člani društev z območja občine Ivančna Gorica

Tekmuje se v dveh starostnih kategorijah posamezno in sicer absolutna kategorija in veterani nad 50 let ter enotna kategorija parov. Sistem tekmovanja bomo določili na dan tekmovanja.

Več informacij pri vodji tekmovanja Bojan Vokal 051 844 325