Arhiv Kategorije: Aktualno

OBVESTILO – VSEM PRIJAVITELJEM NA JAVNE RAZPISE OBČINE

ZŠO Ivančna Gorica

torek, 29. september 2020

Društva, zveze in drugi izvajalci, ki imajo v letu 2020 z Občino Ivančna Gorica sklenjeno pogodbo  o sofinanciranju programov/projektov, prijavljenih na javnih razpisih občine, pozivamo, da zahtevek in delno poročilo o realizaciji programov/projektov posredujejo na Občino Ivančna Gorica do 30. 11. 2020 oz. najkasneje do 15. 12.2020.

Vpis strokovnih delavcev in usposobljenega kadra za delo v športu

ZŠO Ivančna Gorica

sreda, 27. maj 2020

Pozdravljeni vsi športniki in športni delavci,

bliža se čas, ko bo potrebno vpisati vašo strokovno usposobljenost po novem zakonu o Športu (NzoŠ) za klube in društva. Vso vaše osebje, ki deluje na področju športa bo potrebno vpisati, kajti od tega bo tudi v bodoče odvisna višina sredstev, ki jo boste dobili s prijavo na razpis na področju športa v občini Ivančna Gorica.

Vaše dosedanje stopnje in strokovne usposobljenosti veljajo še do 23.6.2020, po tem datumu, vsi tisti, ki niste pridobili novih nazivov po NzoŠ, ne veljajo več.

V spodnjih povezavah si lahko podrobneje preberete vsa napotila, navodila in lahko tudi najdete obrazce za vpis.

Obenem pa vam sporočamo da so omejitve glede COVID-19 prenehale, glede na trenutno stanje v Sloveniji. Spodaj tudi izpis iz OKS-a.

Lep športni pozdrav!
Mitja Hren
predsednik ZŠO Ivančna Gorica

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se je seznanilo s sklepom o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19  in najavilo  rok za oddajo prijave na Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na  državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020.

Rok za oddajo prijav je 9. 6. 2020.

GUAPA PLESNA PRODUKCIJA – ”ŠOLSKI MJUZIKL” z Nipketom

ZŠO Ivančna Gorica

torek, 13. avgust 2019

V nedeljo, 23. junija 2019, je Plesni klub Guapa predstavil svojo poletno plesno produkcijo z naslovom Šolski mjuzikl.  Predstavilo se je skoraj 300 plesalcev v desetih točkah, v katerih so prikazali življenje v šoli. Šolarji, učitelji, košarkarji, navijačice, kuharji, čistilke, maskote in drugi so poskrbeli za odlično vzdušje v Športni dvorani Osnovne šole Stična in ponovno očarali gledalce.

Plesni klub Guapa, ki letos obeležuje petnajsto obletnico delovanja, pa je poskrbel še za dodatno presenečenje. Po predstavi se je vodja kluba, Maja Zrilič, zahvalila občinstvu, plesalcem in svoji ekipi, nato pa napovedala prav posebnega glasbenega gosta. Na odru se ji je pridružil raper Nipke, ki je na noge spravil starejše in mlajše goste in tako plesno produkcijo še dodatno obogatil.

Ob koncu plesne sezone se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki so zaslužni za to, da je bila plesna predstava uspešno izvedena, in vsem, ki klubu pomagajo pri uresničevanju ciljev.

Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica

ZŠO Ivančna Gorica

nedelja, 9. junij 2019

Na podlagi 17. člena Zakona o športu, Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019, 12. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica in Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica za leto 2019 Občina Ivančna Gorica objavlja Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica za leto 2019.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 27. junija 2019.

Vsebina:
pdfJavni razpis (.pdf 83KB)
pdfOdlok (.pdf 1.6MB)
pdfNavodila za izpolnjevanje (.pdf 1.0MB)
xlsxRazpisna dokumentacija RD 1 2019 (.xlsx 161KB)
docxVzorec pogodbe 2019 (.docx 29KB)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – ŠPORT 2019

ZŠO Ivančna Gorica

sreda, 22. maj 2019

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Programe, s katerimi kandidirate za uvrstitev v Letni program športa, vnesete v Razpisno dokumentacijo – obrazce v Excelovi datoteki. Datoteka vsebuje 8 obrazcev (listov) za vnos programov in 1 list za vnos podatkov o izvajalcu športnih programov.

excelPRENESI RAZPISNO DOKUMENTACIJO 2019
LISTOV NE SPENJAJTE!

 

Uporabiti je potrebno razpisno dokumentacijo za leto, za katerega se objavlja javni razpis!!!

Podatke o prijavljenem programu se vpisuje v polja rumene barve!

1. List (Izvajalec):
V povzetku kandidature označite (odkljukate) samo programe, ki jih prijavljate.

2. Listi z obrazci oštevilčenimi od 1 do 8
Če boste potrebovali za prijavo svojih programov več izvodov posameznega obrazca, si naredite potrebno število kopij tega obrazca (z desno tipko kliknete na jeziček lista – v meniju izberete Premakni ali Kopiraj … – potrdite polje Ustvari kopijo – izberete mesto kopije lista).

VNAŠANJE PODATKOV

Obrazce, ki se raztezajo preko dveh strani (vsi razen 6 in 8), je potrebno natisniti OBOJESTRANSKO (na obe strani lista)! Za to ne potrebujete posebnega tiskalnika. Najprej natisnite prvo stran (Datoteka/Natisni …, stran 1), list ponovno vstavite v tiskalnik (pazite, da je pravilno obrnjen) in natisnete še drugo stran.

Vsak program mora biti natisnjen na svojem listu!

Pri ročnem vnašanju podatkov si natisnite potrebno število obrazcev (pazite na prelome).

Pri računalniškem vnosu si napravite kopijo datoteke, tako da so vam originalni obrazci vedno na voljo, če se vam kjerkoli zalomi. Polja za vnos podatkov so že ustrezno oblikovana.

Tudi računalniško izpolnjene obrazce je potrebno natisniti in jih posredovati v tiskani obliki. Vse obrazce je potrebno podpisati in žigosati.

Če naletite na napake v obrazcih, vas prosimo, da nas o tem obvestite.

Za morebitno pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se lahko obrnete tudi na Zvezo športnih organizacij Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica (telefon: XXX XXX XXX).

VSEBINSKE ZAHTEVE

V obrazcih je potrebno izpolniti vse za izpolnjevanje predvidene rubrike! Pri programih tekmovalnega športa je potrebno navesti uvrstitev v državnem prvenstvu pod okriljem nacionalne panožne športne zveze. Podatki o uvrstitvah morajo biti točni. Če pri tem podatek o številu sodelujočih ekip oziroma tekmovalcev ne bo točen, se bo uvrstitev okvalificirala kot zadnje mesto!

Tolmačenje pojmov “tekoče” in “pretekle” tekmovalne sezone

Tekmovalna sezona – enoletno obdobje, v katerem ostanejo letniki tekmovalnih starostnih kategorij nespremenjeni.

Tekoča tekmovalna sezona – tekmovalna sezona, ki se konča v letu, za katerega velja javni razpis.

Pretekla tekmovalna sezona – tekmovalna sezona, ki se konča v letu pred tem, za katerega velja javni razpis.

Podatki o trenerju oz. vaditelju

V skladu z zakonom o športu lahko strokovno delo v športu opravljajo le strokovni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo oziroma strokovno usposobljenost na področju športa. To je upoštevano tudi v razpisni dokumentaciji, saj je potrebno pri vseh športnih programih, ki predstavljajo celoletni vadbeni proces, navesti podatek o strokovni izobrazbi oz. usposobljenosti trenerja in priložiti kopijo dokumenta, ki to potrjuje.

Po prejšnjem zakonu smo imeli 3 stopnje strokovne usposobljenosti, po novem zakonu pa sta stopnji usposobljenosti le še dve. Pri tem se strokovna usposobljenost prejšnje 3. stopnje avtomatično prekvalificira v 2. stopnjo, usposobljenost prejšnje 2. stopnje pa v 1. stopnjo. Torej, če ima vaš trener/vaditelj strokovno usposobljenost 3. oziroma 2. stopnje po prejšnjem zakonu, morate to na razpisnem obrazcu označiti z 2. oziroma 1. stopnjo, če pa ima usposobljenost 1. stopnje po prejšnjem zakonu, pa to vpišite pod rubriko Drugo (92. člen zakona določa, da lahko strokovni delavci s 1. stopnjo usposobljenosti po prejšnjem zakonu še tri leta od uveljavitve novega zakona opravljajo strokovno delo pod enakimi pogoji, kot to določa stari zakon, po tem obdobju pa strokovnega dela ne bodo smeli več opravljati).

POZOR: Navesti je potrebno vaditelja, ki dejansko vodi vadbeni proces, pa čeprav nima ustrezne strokovne usposobljenosti. Navajanje neke druge osebe zato, da bi izpolnili kriterij ustrezne strokovne usposobljenosti, pomeni navajanje neresničnih podatkov. V skladu s četrtim odstavkom 27. člena Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica se vloge, ki vsebujejo neresnične podatke, zavrnejo!

Podatek o strošku vadečih za udeležbo v športnem programu

Tretji odstavek 31. člena zakona o športu določa, da so športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati. V skladu s tem je v obrazcih za prijavo športnih programov dodano polje, v katerega je potrebno vpisati podatek o višini prispevka posameznega udeleženca programa (vpisati je potrebno vsoto njegovih letnih prispevkov v obliki članarin, vadnin in podobno!!!).

Tekmovalni šport

Predložiti je potrebno sezname aktivnih športnikov. V seznamu se ne sme navajati športnikov, ki so prenehali trenirati in tekmovati, so pa še vedno registrirani pri vaših panožnih zvezah in jih imate zato tudi na svojih licencah. Sezname je potrebno predložiti na razpisnih obrazcih.

Obrazec 7 – Delovanje športnih društev

Starost se izračuna za leto, za katerega občina objavlja javni razpis!!!

K programu je potrebno priložiti seznam aktivnih članov društva. Seznam mora biti urejen po letnici rojstva od najmlajših do najstarejših!!! Člani z isto letnico rojstva naj bodo urejeni po abecednem vrstnem redu.

Prvenstvo občine Ivančna Gorica V NAMIZNEM TENISU

ZŠO Ivančna Gorica

torek, 14. maj 2019

ORGANIZATOR: ZŠO Ivančna Gorica

KJE: Krka, dvorana Družbenega centra Krka.

KDAJ: Četrtek, 23. maj 2019, s pričetkom ob 19:00 uri. Prijave možne do 18:50.

PRIJAVNINE NI!

NAGRADE: medalje za prva tri mesta v vsaki kategoriji

PRAVICA NASTOPA: vsi prebivalci občine Ivančna Gorica in člani društev z območja občine Ivančna Gorica

Tekmuje se v dveh starostnih kategorijah posamezno in sicer absolutna kategorija in veterani nad 50 let ter enotna kategorija parov. Sistem tekmovanja bomo določili na dan tekmovanja.

Več informacij pri vodji tekmovanja Bojan Vokal 051 844 325

*Ples nas osrečuje* Plesni klub guapa – kvalifikacije za državno prvenstvo 2019

ZŠO Ivančna Gorica

sreda, 10. april 2019

Plesalci in plesalke plesnega kluba Guapa se pridno borijo na kvalifikacijskih tekmovanjih za uvrstitev na državnem prvenstvu v modernih tekmovalnih plesih.

  • V kategoriji hip hop solo deklice si je Žana Verbič do sedaj priplesala 54 točk in s tem uvrstitev na 23. mesto v skupnem seštevku.
  • V kategoriji hip hop solo mladinke si je Klara Dolničar do sedaj priplesala 31 točk in s tem uvrstitev na 32. mesto, Ela Gruber Novak pa 30 točk in uvrstitev na 33. mesto v skupnem seštevku.
  • V kategoriji hip hop solo mladinci si je Tai Zajc do sedaj priplesal 170 točk in s tem uvrstitev na 9. mesto v skupnem seštevku.
  • V kategoriji hip hop duo sta si je Neža Zupančič in Zala Trontelj do sedaj priplesali 30 točk in s tem uvrstitev na 21. mesto v skupnem seštevku.

Pred njimi je še zadnji kvalifikacijski turnir (12./13. maj) in državno prvenstvo, ki bo potekalo med 25. in 30. junijem v  Novem Mestu. Takrat bomo držali pesti tudi za mladinsko malo skupino in veliko formacijo.

Vsem skupaj želimo veliko uspeha, elana in veselja.

Plesni klub Guapa
Šentvid pri Stični, 9.4.2019

V petek člane čaka sosedski derbi v Trebnjem

ZŠO Ivančna Gorica

četrtek, 29. november 2018

Po prostem vikendu našo člansko ekipo ta petek čaka dvoboj z našimi sosedi, in sicer ekipo Trimo iz Trebnjega, ki na lestvici NLB lige trenutno zaseda 7. mesto.

S Trebanjci smo se  v letošnji sezoni že pomerili, in sicer v prvem krogu te sezone. Kar pomeni da se s to tekmo začenjajo “povratna” srečanja v NLB ligi. Nejc Vencelj, sicer otrok trebanjskega kluba, ki s to sezono nosi dres našega ivanškega kluba, pred srečanjem meni “V Trebnje gremo samo z enim ciljem in to je zmaga. Skozi cel teden smo dobro trenirali in se pripravljali na Trebanjce, tako da pričakujem dobro tekmo. Zagotovo bo prisoten nek dodaten motiv, ki ga moramo izkoristit v svojo prid. Sam pa se že zelo veselim igranja v domači dvorani. “

V prvem krogu, kot že rečeno, smo v naši dvorani gostili zasedbo trenerja Benjamina Teraša in jih, za mnoge presenetljivo, premagali (zmagali smo z rezultatom (24:19). A Trebanjci so nato prikazali povsem drugačno nadaljevanje sezone kot mi in so tokrat odkriti favoriti za osvojitev dveh točk. A stanje na lestvici, število zmag in število točk na igrišču od prve minute ne pomeni prav nič. Fantje bodo morali prikazati odlično igro v obrambi in se ne ustrašiti polne dvorane gostujočih gledalcev, Trebanjci pa si vlogo favorita zaslužiti prav tako na igrišču.

Varovance Aleksandra Polaka srečanje s Trebanjci čaka na zadnji novembrski petek v tem koledarskem letu (30. november), in sicer ob 19.00 v dvorani OŠ Trebnje. 

Sicer pa bodo na trebanjsko-ivanškem srečanju aktivni Nejc Vencelj, Rok Željko, Žan Grojzdek, Tevz Grandovec in Klemen Sašek, ki so v svoji karieri nosili tako ene kot druge ekipe (več o tem ŠD Šport)